Z życia parafii

Odszedł Papież Benedykt XVI.

03-01-2023

                                                            Odszedł do wieczności Papież Benedykt XVI

31 grudnia 2022 roku o godz. 9.34 odszedł do Pana w klasztorze "Mater ecclesiae" w Watykanie Ojciec św. Benedykt XVI, gdzie mieszkał od czasu swojej abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat.  Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła. Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983-2005 pełnił jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał Joseph Ratzinger był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II.

Był jednym najwybitniejszych Następców św. Piotra ostatnich stuleci. Autorytet duchowy, najwybitniejszy teolog naszych czasów, człowiek wielkiej wiedzy i wiary, skromny pracownik Winnicy Pańskiej, ale Pasterz niezwykłego formatu. Był godnym kontynuatorem dzieła św. Jana Pawła II. Przy różnych sposobnościach okazywał wielką życzliwość i szacunek dla Polski. Uroczystości pożegnania odbędą się w Watykanie 5 stycznia. 

 

"Tułaczka moja już dobiegła kresu,

dla moich oczu słońce ziemi zgasło.

W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,

Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem". 

Requiescat in pace. 

Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku 2022.

01-01-2023

                           Nabożeństwo i Msza św. na zakończenie Starego Roku 2022.      

Na zakończenie roku kalendarzowego licznie spotkaliśmy się w naszej świątyni na okolicznościowe nabożeństwo. Przed Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy Bogu za opiekę w mijającym roku 2022,  za nowe rodziny, nowych mieszkańców parafii,  za to że Pan Bóg błogosławił nam w naszej pracy, udzielał sił i zdrowia.

           Przepraszaliśmy za grzechy popełnione przeciw Bogu i braciom, za wojny, nienawiść , krzywdy,  za rozwody, za publiczną obrazę wiary i wypadki odejścia od Boga.

          Prosiliśmy aby Pan Bóg Ojczyźnie udzielił bezpieczeństwa, aby zachował nas od nienawiści i klęsk, aby rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom -ofiarnych wychowawców, chorym - oddanych lekarzy.  

           W kazaniu Ks. Proboszcz Jerzy Borczewski przypomniał o odpowiedzialności za życie, dlatego trzeba je dobrze przeżywać, bo wszystko co robimy, jak żyjemy, kiedyś do nas wróci. Ktoś napisał;  życie to echo , co wysyłasz-  wraca , co siejesz- zbierasz,  co dajesz – dostajesz. Mamy w życiu trzymać się Pana Boga, bo na wiele spraw nie mamy wpływu, nigdy byśmy się nie spodziewali, że to czy tamto mnie spotka, że coś takiego dotknie moją rodzinę, moje dzieci. Dlatego trzeba ufać Bogu, że On nad nami czuwa, i wszystko jest po coś.

            Trzeba się Boga mocno trzymać, żeby różni Herodzi nie chcieli nam wyrwać Boga z serca i życia.  Bo im nie zależy na człowieku. Im chodzi o władzę, Herod kazał zabić dzieci betlejemskie bo bał się utraty władzy.  Trwa wojna na Ukrainie, co do niej doprowadziło? Żądza władzy i pycha człowieka, 

          Trzeba też trzymać się Pana Boga żeby człowiek nie pobłądził, albo nie zgłupiał. Pan Jezus mówi; „Kto idzie za mną nie chodzi w ciemności”. Ilu tych, którzy odwrócili się od Boga, od zasad wiary , od Kościoła żyje w ciemności. Ilu skomplikowało sobie życie, zniszczyli siebie,  innych, przysporzyli  sobie i innym cierpienia i smutku, inni popadli w depresje. Trudno usłyszeć, aby ci którzy trzymają się mocno Pana Boga narzekali, że zmarnowali sobie życie, ale wielu, którzy odwrócili się od Niego narzekali, płakali że zniszczyły ich słabość i świat.

          Ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie z działalności parafii w sferze duchowej i materialnej a zwłaszcza z postępów w wystroju kościoła. Podziękował ks. Piotrowi, za jego gorliwość, prace formacyjną z grupami, za radość i życzliwość dla wszystkich. Podziękował wszystkim, którzy angażują się we wszelkie prace w utrzymaniu porządku w kościele i jego pięknym wyglądzie. 

           Życzył błogosławionego Nowego Roku 2023, aby Pan Bóg zachował naszą Ojczyznę w pokoju, uchroni nas od chorób, nieszczęść , aby w rodzinach zwyciężała miłości i zgoda, a św. Józef wstawiał się za nami u Boga. 

 

Nowi ministranci.

27-12-2022

 Nowi ministranci.

18 grudnia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza po półrocznym przygotowaniu zostali włączeni nowi aspiranci. Ośmiu chłopców, ich rodziny i wspólnota parafialna zgromadzili się na uroczystej Mszy św.  Chłopcy po spotkaniach formacyjnych, poznawaniu zasad liturgii, spełnili swoje pragnienie i potwierdzili je składając przysięgę na wierną służbę Panu Bogu przy ołtarzu. Ks. Prałat Jerzy Borczewski  gratulując chłopcom zachęcał ich do tego, aby z gorliwością usługiwali przy świętych tajemnicach wiary, dawali innym dobry przykład i zawsze starali się być blisko Jezusa. 

DSCN9750 — kopia

DSCN9756 — kopia

DSCN9775 — kopia

Przyjęcie nowych dziewcząt do Dziewczęcej Służby Maryjnej.

27-12-2022

         Włączenie nowych dziewczynek do Dziewczęcej Służby Maryjnej. 

      W niedziele 10 grudnia 2022 roku na Mszy św. o godz. 11.00, odbyło się przyjęcie nowych dziewcząt do grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej. Po półrocznym okresie przygotowania i co tygodniowych spotkaniach formacyjnych 16 dziewczynek Ks. Proboszcz Jerzy Borczewski włączył do grona DSM. W słowie skierowanym do dziewcząt  zachęcił, aby Maryja Niepokalana, była ich ideałem życiowym i zawsze aktualnym wzorem do naśladowania. Mówił ; Poznajcie Ją z kartach Ewangelii, od Niej uczcie się posłuszeństwa, zgodnego życia we wspólnocie i prawdziwej radości. Bądźcie w szkole, na ulicy, w domu apostołami waszych koleżanek i kolegów. Od Maryi uczcie się także, ducha ofiary, jak służyć innym, jak kochać Jezusa" . Ks. Proboszcz podziękował Siostrze Beacie i Ks. Piotrowi za prowadzenie DSM, za opiekę i troskę o dobro duchowe dziewcząt, za formacje oraz interesujące formy spotkań. Pogratulował rodzicom, że zdają sobie sprawę z tego, że formacja duchowa  to podstawa późniejszych dojrzałych decyzji życiowych  ich dzieci i fundament, aby wyrośli z nich ludzie duchowo piękni.   

DSCN9684 — kopia (1)

DSCN9717 ten

Różaniec w Radio Dobra Nowina

26-12-2022

Różaniec w Radio Dobra Nowina.

 

15 grudnia 2022 roku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej poprowadził modlitwę różańcową w naszym diecezjalnym Radio RDN Małopolska. Rozważania przygotowała Pani Prezes Dorota Nowak. Ks. Proboszcz Jerzy Borczewski we wstępie do różańca przedstawił aktualne intencje: 

Bierzemy dzisiaj do ręki różaniec, aby uczcić Bożą Matkę i doświadczyć skuteczności tej modlitwy.  Będziemy rozważać tajemnice świtała.

Jako Akcja Katolicka szczególną modlitwą otaczamy Kościół św., Ojca św. Franciszka, naszego biskupa Andrzeja , kapłanów, aby skutecznie przybliżali ludziom Światło Chrystusa. Modlimy się w intencji V Synodu.

Polecamy naszą Ojczyznę, prosząc o zwycięstwo dobra, sprawiedliwość i ładu moralnego.

Modlimy się o szczęśliwe rodziny, o wiarę, chleb i błogosławieństwo Boże.

Polecamy chorych. Dla Narodu Ukraińskiego prosimy o dar pokoju,

Dla parafii Pogórska Wola chcemy wypraszać również obfitość łask w dziele budowy nowej świątyni.

A na ten ostatni tydzień adwentu i nadchodzące Święta Bożego Narodzenia prosimy - Odnów nas Boże i daj nam zbawienie.

 

 

Odwiedziny św. Mikołaja .

26-12-2022

Św. Mikołaj odwiedził dzieci i młodzież z grup parafialnych. 

 Święty Mikołaj pamiętał o dzieciach i młodzieży zaangażowanych w działalność grup formacyjnych przy parafii. 10 grudnia po roratach w domu parafialnym, odbyło się spotkanie z świętym Biskupem.  Ks. Piotr przedstawił ciekawą historię jego życia oraz ile dobrego uczynił dla ludzi głosząc im Ewangelie, pomagając dyskretnie w trudnych chwilach  i wstawiając się u Boga w rożnych sprawach. Św. Mikołaj wręczył wszystkim słodkie prezenty. Gdy usłyszał, że wszystkie dzieci znają roratnie zawołanie" Z Narodzeniem Jezusa było tak..." pochwalił ministrantów, lektorów i dziewczynki z DSM za gorliwy udział w roratach i wszystkich zachęcał do praktykowania dobrych uczynków. 

 

Pożegnanie Księdza Jakuba Bączka.

10-09-2022

 

21 sierpnia na Mszy św. o godz. 9.30 nasza parafia uroczyście pożegnała Księdza Jakuba Bączka.                                      Decyzją Księdza Biskupa Andrzeja Jeża  po trzech latach pracy w naszej wspólnocie Ksiądz Jakub został skierowany do pracy w parafii św. Jadwigi w Dębicy. 

W imieniu parafian słowa podziękowania wyrazili przedstawiciele Rady Duszpasterskiej pani Dorota Nowak i pan Maciej Stelmach. Podkreślili zaangażowanie  Księdza w duszpasterstwo młodzieży i dzieci, , piękne głoszone słowo Boże, okazywaną radość i uśmiech i życzliwość dla wszystkich. W imieniu  młodzieży i grup parafialnych słowa pożegnania wypowiedzieli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży , lektorów i ministrantów dziękując za te trzy lata formacji, za wyjazdy wycieczkowe i oazowe,  za tworzenie grupy teatralnej, za wyrozumiałość a przede wszystkim za czas, który Ksiądz zawsze miał dla młodych.  

Ksiądz Proboszcz  żegnając Księdza Jakuba  podziękował mu za postawę księdza rozmodlonego, adorującego często w kościele Pana Jezusa, podziękował za kulturę osobistą i budowanie serdecznej atmosfery w parafii, szkole i na plebani.   

Ksiądz Jakub dziękując, za te lata pobytu w Pogórskiej Woli zapewnił wszystkich o pamięci i modlitwie.   

Pożegnanie  ks. Jakuba 1

Pożegnanie ks. Jakuba 2

Pożegnanie Ks. Jakuba 3

Pożegnanie ks. Jakuba 4

Biskup Andrzej Jeż wmurował kamień węgielny w ściany budowanego kościoła w Pogórskiej Woli.

02-10-2016

Jezus powiedział Piotrowi, że jest skałą, opoką na której wybuduje swój Kościół. Wierni z Pogórskiej Woli także budują na Piotrze. Kamień węgielny stawianej świątyni pochodzi z Rzymu, z grobu św. Piotra.

- Zaczęliśmy budowę w 2010 roku. Budujemy powoli, do przodu, na ile nas stać – mówi ks. Jerzy Borczewski, proboszcz z Pogórskiej Woli, a zarazem dziekan dekanatu Tarnów Wschód. Dotychczasowa drewniana świątynia była mała i kłopotliwa, bo wierni nie mieścili się w niej, a w zimie marzli. – Jest istotny powód budowy nowego kościoła, a jest nim rozwój miejscowości. Każdego roku, od kiedy tu jestem, święcimy około 10 nowych domów. W ciągu tych 10 lat parafia powiększyła się mniej więcej o kilkuset wiernych. Perspektywy są takie, że dalej Pogórska Wola będzie się rozwijać – mówi ks. Borczewski. Wobec tego dotychczasowy kościół stałby się jeszcze ciaśniejszy...

czytaj więcej ...

Światowe Dni Młodzieży 2016

26-07-2016

W ramach Światowych Dni Młodzieży gościmy grupę pielgrzymów z Ekwadoru, serdecznie ich witamy. Przyjechali do naszej parafii w środę po długiej podróży. We czwartek poznawali Tarnów i okolice. W piątek pielgrzymowali do Matki Bożej Szkaplerznej na Burku, przeszli również przez Bramę Miłosierdzia w Katedrze a wieczorem brali udział w koncercie uwielbienia. W sobotę do południa zapoznali się z historią naszej parafii, obejrzeli nowo budowany kościół i na pamiątkę zasadzili "Drzewo Światowych Dni Młodzieży" przy nowym kościele. Potem zwiedzili naszą szkołę. Byli pod wrażeniem wyposażenia sal czy pięknej hali sportowej. Następnie w Starym Sączu przy ołtarzu papieskim miało miejsce spotkanie wszystkich pielgrzymów przybyłych do naszej diecezji . Niedziela jest przeżywana w rodzinach. Na godz. 14.30 planowany jest mecz Ekwador – Polska w hali sportowej naszej szkoły, na który zapraszamy. W poniedziałek rano nasi goście wyjadą już do Krakowa.

czytaj więcej ...