Szafarze

Zasady posługi Szafarza Nadzwyczajnego według Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego.

Biskupi polscy wprowadzili w swoich diecezjach funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Jest nim mężczyzna powołany do tej posługi zgodnie z prawem Kościoła. Aby móc zostać szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. potrzebna jest misja kanoniczna od księdza biskupa. Nadzwyczajni szafarze zostali ustanowieni, aby dar Eucharystii mógł z łatwością dotrzeć do każdego wierzącego, nawet w sytuacji gdy szafarze zwyczajni nie mogą tego uczynić w sposób skuteczny.

Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św.

Liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zależeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy świętych. Nadzwyczajny szafarz powinien usługiwać zasadniczo podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia i mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię.

By wykonywać tę posługę musi być do niej odpowiednio przygotowany, oraz uczestniczyć w tzw. formacji stałej. Składają się na nią rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy odprawiane raz w roku, oraz dni skupienia w Adwencie i Wielkim Poście.

 

W spełnianiu tej funkcji powinien przestrzegać następujących zasad:

a. Uczestniczy w Mszy św. w prezbiterium ubrany w albę.

b. Komunię świętą przyjmuje na klęcząco przy ołtarzu. Następnie wstaje i przyjmuje z rąk celebransa naczynie z Ciałem Pańskim. Następnie kieruje się tam, gdzie będzie rozdzielał Komunię świętą.

c. Szafarze nadzwyczajni nie mogą sami sobie udzielać Komunii świętej, zabierać sami z ołtarza naczynia z Ciałem Pańskim.

 

W naszej parafii jest obecni dwóch panów pełniących posługę nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Pan Janusz Wolski i Pan Zbigniew Mącior.W każdą pierwszą i drugą niedziele miesiąca zanoszą Komunie św. chorym w parafii.