Budowa kościoła

Myśl budowy nowej świątyni dojrzewała w parafii długo. Poprzedni Księża Proboszczowie byli o krok od rozpoczęcia budowy.

Po konsultacjach z Radą Parafialną oraz Kurią Diecezjalną w Tarnowie w roku 2009 rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji tego dzieła. Pierwszy projekt kościoła przedstawiony Diecezjalnej Komisji Budownictwa Sakralnego nie zyskał akceptacji Komisji. Został on przepracowany i dostosowany do zaleceń Komisji. 30 maja 2010 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiktor Skworc wyraził akceptacje dla przedstawionego projektu.

Projektantem kościoła jest Pan mgr inż. Maciej Nejman. Kościół ma wygląd klasyczny, jest zaprojektowany na planie krzyża, ma nawę główną i dwie nawy boczne i nawę poprzeczną. Z południowej strony znajduje się dzwonnica o wysokości 30 metrów, a z północnej strony jest przewidziana kaplica "matki z dzieckiem".

Całość mierzy 39 metrów długości i 36 metrów szerokości. Kościół będzie ukierunkowany ze wschodu na zachód, tak jak obecnie stojący kościół. Aby była zachowana linia widokowa i był widoczny stary kościół - będzie cofnięty od linii drogi powiatowej w kierunku wschodnim.

Przed kościołem jest przewidziany duży plac przykościelny. Po prawej stronie kościoła patrząc na wschód, jest zaplanowany parking. Nowa świątynia ma pomieścić 400 osób siedzących. Przewidziana jest duża zakrystia, pomieszczenia gospodarcze - kotłownia, sala, magazyn , toaleta. Kościół nie będzie miał piwnic. Będzie jeden poziom kościoła. Nad powierzchnię gruntu kościół będzie podniesiony o 0,7 metra. Przy wejściu głównym planowane są trzy stopnie.

Oto numer konta, gdzie można wpłacać ofiary na budowę kościoła:

Bank Polskiej Spółdzielczości SA. O w Tarnowie

33- 100 Tranów, ul Widok 29

39 1930 1839 2650 0617 5339 0001

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Pogórskiej Woli

Tytułem: darowizna na cele kultu religijnego.

 

Zobacz zdjęcia z postępu budowy naszego nowego kościoła...

 

Zobacz projekt architektoniczny nowego kościoła...

 

 

W roku 2012 nie prowadzimy żadnych prac budowlanych przy kościele. Na początku roku został zniwelowany i utwardzony teren pod parking przy kościele od strony południowej. W tym celu wykorzystaliśmy gruz, który został pokruszony przez specjalną maszynę i przewieziony zza domu parafialnego na plac przy kościele. W tamtym roku teren budowy kościoła został od strony wschodniej obsadzony świerkami ofiarowanymi przez Pana Jana Piątka, jak również stacja trafo został obsadzona iglakami. W przyszłości będzie to stanowić zieloną ścianę estetycznie odgradzającą teren kościoła.

W miesiącu lipcu odbyło się spotkanie z projektantami kościoła, i ostatecznie ustalono i zaakceptowano z jakiego materiału będą ciągnięte mury. Szczególnie zwracano uwagę na izolacje termiczną, wytrzymałość i jakość materiału. W niedługim czasie zaczniemy gromadzić potrzebny materiał.

Bóg zapłać Wszystkim Parafianom jak również innym Osobom wspierającym to Boże dzieło modlitwą i ofiarą materialną.

W roku 2013 rozpoczynamy zbieranie ofiar na budowę nowego kościoła 24 lutego. Dziękujemy osobom, które w ubiegłym roku spełniały to zadanie. Bóg zapłać Wam wszystkim, którzy składacie co miesiąc ofiary. Pamiętajcie też o modlitwie, aby w tym przedsięwzięciu Bóg nam błogosławił. Zamierzamy po Świętach Wielkanocnych rozpocząć prace związane ze stawianiem murów. Wysokość ofiar pozostaje nadal na poziomie 30 zł, ale jeśli ktoś może i stać go, niech złoży większą ofiarę , kto zaś znajduje się w trudnej sytuacji złoży mniej. Każda ofiara czy duża czy mniejsza pomaga temu Bożemu dziełu jakie rozpoczęliśmy iść do przodu. Przypominamy, że można odliczyć darowiznę na budowę kościoła, przy czym nie może ona przekraczać 6 % dochodu podatnika. Warunkiem jest, dowód wpłaty na rachunek bankowy parafii. Dlatego rejonowi będą mieć również blankiety dowodu wpłat w kontem parafii. Warto skorzystać z tej możliwości wsparcia budowy, ale i z odliczenia podatkowego.