Róże Różańcowe

OBIETNICE PANA JEZUSA

dane św. Małgorzacie Marii Alacoque dla czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego.

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach.

4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony.

10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.

11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

 

Apostolstwo modlitwy różańcowej w naszej parafii obejmuje dwadzieścia Róż Żywego Różańca. Każda Róża ma po 20 osób i w każdej Róży jest osoba odpowiedzialna - zelator . Spisy wszystkich członków Żywych Róż znajdują się w archiwum parafialnym. Imienny spis członków Żywych Róż zawiera imiona i nazwiska poszczególnych członków, jak również adresy zamieszkania i numery. Asystentem Róż Różańcowych jest Ks. Proboszcz Jerzy Borczewski.

Róże Żywego Różańca w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.30 uczestniczą w spotkaniach formacyjnych połączonych ze zmianą tajemnic. Podczas tego spotkania podawane są intencje modlitwy na nadchodzący miesiąc, intencja ogólna i misyjna. Zwyczajnie na te godzinę zamawiana jest intencja mszalna przez członków Żywego Różańca bądź to w intencji żywych, bądź to w intencji zmarłych członków Żywego Różańca. Róże Żywego Różańca co miesiąc składają również ofiary na misje oraz na początku roku ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Każdy może stać się członkiem Żywego Różańca.