KSM

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości
i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”
(Statut KSM, par. 13)

 

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. 
Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

 

Spotkania

Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym w każdy piątek.

Rozpoczynają się o godz. 19:00 kończą o godz. 21.00.

Wszystkich członków i sympatyków serdecznie zapraszamy

Forum KSM w Pogórskiej Woli

- kliknij: http://www.facebook.com/groups/197214040358680/