Lektorzy

Lektor - posługa w Kościele katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, ale bez Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.

Należy pamiętać, że strojem liturgicznym lektora jest biała alba (gdy jej krój tego wymaga, przepasana na biodrach cingulum i uzupełniona przez humerał, który zasłania świecki strój wokół szyi).

Alba jest długą, białą szatą, sięgającą do kostek, z długimi rękawami. Taka ukształtowała się we wszystkich obrządkach ze starożytnej tuniki, noszonej tak przez mężczyzn jak i przez kobiety.

Cingulum - pasek, jest jakby sznurem z frędzlami na obu końcach, którym przepasuje się albę.


Zapraszam wszystkich lektorów na zbiórki lektorskie, które będą odbywały się w piątki 10 min. po Mszy św. wieczornej. Natomiast w pierwsze piątki miesiąca zbiórek nie będzie.


http://www.lso.diecezja.tarnow.pl/