Historia parafii

Parafia Pogórska WolaW roku 1778 właściciele dóbr Pogórska Wola własnym kosztem i dla własnego użytku oraz wygody a także dla swoich poddanych wybudowali w obrębie dworu kaplicę drewnianą i plebanię. Biskup w Tarnowie przydzielił kapelana miejscowego celem głoszenia Słowa Bożego i odprawiania nabożeństw dla dworu i mieszkańców gminy Pogórska Wola. W roku 1837 dla wygody gminy Pogórska Wola kapelan miejscowy otrzymał od proboszcza ze Skrzyszowa księgi metrykalne z prawem udzielania chrztów, ślubów i pogrzebów. Tak kapelania powoli przekształciła się w filię należącą do Skrzyszowa. Dopiero 10 maja 1925 roku Kuria Biskupia w Tarnowie zamieniła filię na samodzielne probostwo drugiej klasy.

Parafia Pogórska WolaKościół pierwotnie pod wezwaniem Św. Mikołaja w 1932 roku  staraniem ówczesnego proboszcza ks. Kołacza przeniesiono bez rozbiórki na inne miejsce oddalone 1 km, a następnie przedłużono dobudowano dwie kruchty boczne oraz wieżę. W dzień Chrystusa Króla 20 listopada 1932 roku uroczystego poświęcenia kościoła dokonał ks. bp Komar. Nie zachowały się żadne zapiski z okresu I i II Wojny Światowej mówiące o losach naszej parafialnej świątyni. W roku 1957 za proboszcza ks. Kazimierza Popiołka  przystąpiono do przebudowy kościoła. Zmieniono strop płaski na sklepienie kolebkowe wsparte na dziesięciu słupach, aby kościół zyskał na jasności wyglądzie i przestrzeni.

Parafia Pogórska WolaNa pamiątkę 300-lecia Ślubów Jasnogórskich parafianie z inicjatywy ks. proboszcza Kazimierza Popiołka ufundowali dzwony które poświecono i przeznaczono w Święto Chrystusa Króla w roku 1957. W latach 1958-1960 kościół ozdobiono polichromią.  Staraniem proboszcza Ks. mgr. Józefa Jabłońskiego i wysiłkiem parafian w 1993 roku została wybudowana cmentarna kaplica, w której są odprawiane wszystkie pogrzeby, a także nabożeństwa żałobne okresie Wszystkich Świętych. Kiedy decyzją Kurii Diecezjalnej w Tarnowie budowa nowej świątyni została oddalona – wykonano w 1988 roku w kościele nową marmurową posadzkę, a także wykonano nowe drzwi do świątyni. W roku 2000 nowym proboszczem parafii został zamianowany Ks. dr Kazimierz Fąfara. W tym czasie dokonano remontu dachu kościoła, oraz wykonano nowe deskowanie kościoła. Podjęto również dzieło budowy domu parafialnego. Dzięki ofiarności parafian dzisiaj cieszymy się nowym obiektem, tak koniecznym w działalności duszpasterskiej. W domu parafialnym odbywają się spotkania grup duszpasterskich oraz działa świetlica dla dzieci i młodzieży. W roku 2006 Ksiądz Biskup Wiktor Skworc zamianował proboszczem ks. Jerzego Borczewskiego. W tym samym roku zostało wykonane elektryczne ogrzewanie nadmuchowe w kościele, wykonano także nowe ogrodzenie kościoła i zostały podjęte inne prace bieżące.Od wielu lat w parafii dojrzewała myśl budowy nowej świątyni. Od roku 2009 rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu i dokumentacji. Architektem nowego kościoła jest pan mgr inż. Maciej Nejman z Tarnowa. Kościół jest zaprojektowany na rzucie krzyża i nawiązuje do stylu z czasu baroku. Prace budowlane prowadzi bardzo dobra firma pana Andrzeja Smagacza z Pogórskiej Woli. W roku 2011 rozpoczęły się parce ziemne. Zostały wykonane fundamenty pod nowa świątynie. W roku 2012 był gromadzony materiał a w 2013 zostały wzniesione mury do wysokości naw bocznych. W roku 2014 zostały wykonane stropy nad nawami bocznymi, nad chórem, zakrystia, nad kaplicą. W roku 2015 chcemy z Boża pomocą kontynuować dalsze parce.