Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska zgodnie z IV Synodem Diecezji Tarnowskiej jest organem doradczym księdza proboszcza. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża 15 paźdzernika 2017 roku zostały przeprowadzone wybory do Rady Duszpasterskiej. Na czele Rady Parafialnej stoi Ksiądz Proboszcz Jerzy Borczewski.

W wyniku głosowania zostali wybrani następujący radni naszej parafii:

  • Pani Regina Kiwior

  • Pan Andrzej Smagacz

  • Pan Izydor Kozioł

  • Pan Andrzej Wzorek

  • Pan Tomasz Nowak

  • Pan Maciej Stelamch

 

Z urzędu do Rady Duszpasterskiej weszli;

  • Ks. Oskar Leśniak - wikariusz

  • jako przedstawiciele stowarzyszeń katolickich działających w parafii

  • Pani Dorota Nowak – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

  • Pan Janusz Wolski – nadzwyczajny szafarz Komunii św.